I et intervju med VG i desember 1997, sa Abdallah følgende:

— Jeg ble tvunget til å kapre flyet for å krasje det midt i Oslo by, men kunne ikke gjennomføre dette. Jeg er ingen terrorist.

Aksjonen skulle angivelig gjennomføres som en protest mot fredsprosessen i Midtøsten, og oppdragsgiver skal ha vært Die Volksfront Gerilja - en tysk betegnelse på den palestinske frigjøringsbevegelsen Folkefronten for Frigjøringen av Palestina (PFLP). Men i stedet for å styrte flyet, tvang han det til Gardermoen, der det landet trygt. Ifølge Abdallah selv hadde han gått gjennom de muslimske selvmordsritualene før kapringen.

Mannen har sonet straffen for flykapringen og ble utlevert til Libanon før jul i 1999.

Abdallah skal, ifølge hans advokat, ha vært villig til å gjøre en avtale om å fortelle mer til politiet, men avtalen strandet.

Politiet fatter nå ny interesse for saken og vil foreta nye undersøkelser, skriver VG.

— Dette er både interessant og underlig. Det vil være naturlig å sjekke dette nærmere, sier politiinspektør Kåre Kalvå ved Romerike politidistrikt.