Først feilet avlingene i fjor, deretter satte tørken inn, etterfulgt av høye matvarepriser.

Til sammen 15 millioner mennesker er rammet av den vanskelige matsituasjonen i området, og 1 million barn står i fare for å bli alvorlig underernært i løpet av våren og sommeren.

— De små kroppene er mer sårbare for mangel på mat og ernæring, og rammes mye raskere enn voksne. Spesielt spedbarn og de som er under fem år har vi et spesielt fokus på, sier Bernt Gudmund Apeland, generalsekretær i UNICEF Norge, til Aftenposten.no.

— Med en gang man begynner bli underernært blir man mye mer utsatt for andre sykdommer som lungebetennelse og meslinger. Så, hvis man blir alvorlig underernært over tid, vil man få varige svekkelser og skader, enten rent fysisk, men også mentalt. I verste fall dør man, og det er de to siste scenariene vi er redde for: At vi får en generasjon barn som blir varig svekket eller dør, sier Apeland.

En varslet krise

Allerede i før jul i fjor, da det ble klart at avlingene ville feile, begynte varselklokkene å ringe.

— Vi varslet denne krisen som kommer allerede i fjor. Verdenssamfunnet har blitt ganske gode på å forutsi katastrofer som kommer, vi har fått gode systemer som beregner hvordan katastrofer utvikler seg, sier Apeland.

— Det vi ikke er spesielt gode til, er å respondere på varslene. Sultkatasrofen på Afrikas horn i fjor var en varslet katastrofe, men det var først da bildene av de veldig underernærte barna i i Kenya kom, at verden reagerte.

UNICEF er allerede på plass i de åtte landene som er berørt av matkrisen i Sahel. Her deler de ut såkalt medisinsk mat, som er mat som er tilsatt spesiell næringsstoffer som gjør at man kan hente seg raskere inn hvis man er underernært. Videre har organisasjonen fokus på vaksinering og vannforsyning.

- 570 kroner for å redde et barn

— Nå har vi fått inn rundt en tredel av det vi har bedt om til å hjelpe i Sahelbeltet. Men skal vi klare å unngå at barna blir underernærte, slik vi så i fjor sommer, mangler vi rundt 450 milllioner kroner på den operasjonen vi har planlagt for å redde ungene. Det koster cirka 100 dollar - 570 kroner - å redde et barn som er alvorlig underernært. Da er det snakk om å gi medisinsk mat, helsehjelp og vann i to måneder, sier generalsekretæren.

— Disse landene ligger i det tørreste vannbeltet i Afrika, og de ligger på mellom 150. og 186. plass på FNs utviklingsindeks. Dette er blant de fattigste landene i verden. Helsevesenet er dårlig utbygd, tilgangen på vann er dårlig, og tilgangen på rent vann er enda dårligere.

Politiske konflikter gjør hjelpearbeidet vanskelig

I tillegg til sviktende avlinger, tørke og høye matvarepriser gjør også den politiske situasjonen i Mali og Nigeria gjort hjelpearbeidet i Sahelbeltet vanskelig. I Mali har flere hundre tusen mennesker flyktet til nabolandene på grunn av opprøret i landet. I Nigeria gjør konflikten mellom en opprørsgruppe og myndighetene sikkerhetssituasjonen vanskelig.

— Og i Libya var det veldig mange gjesterabeidere under Gadaffi. Mange av dem har nå vendt tilbake, men kommer tilbake til en krisesituasjon, sier Bernt Gudmund Apeland.