Mangelen på medisiner og personell er prekær, familier flykter fra Bagdad — og nå kommer sommervarmen.

— Situasjonen har endret seg dramatisk de siste tre døgnene. Hundrevis av nye pasienter strømmer til sykehusene hver dag, det drives rovdrift på medisinsk personell, samtidig som det er store problemer med å få frem medisiner og annet utstyr. Situasjonen er rett og slett kaotisk, sier Jan Egeland til NTB.

Ifølge den internasjonale Røde Kors komiteen ICRC er det ingen som har oversikt over hvor mange som er innlagt på sykehusene etter kamphandlingene i helgen. Ambulanser går i skytteltrafikk og noen av de sårede tar seg fram til fots til nærmeste sykehus.

Egeland mener at selv om krigshandlingene de siste dagene kan bety begynnelsen til slutten på krigen, kan det bety begynnelsen på lidelsene for den sivile delen av befolkningen.

De siste dagers meldinger fra Bagdad går ut på at barn og voksne blir operert uten tilstrekkelig bedøvelse og at det er stor mangel på medisiner og medisinsk personell.

(NTB)