Den nye instruksen er unik, og det er kun forsvarsministeren, forsvarssjefen og øverstkommanderende for Nord— og Sør-Norge som kan gi ordre om nedskyting av sivile fly, sier pressetalsmann i Forsvarets overkommando, brigader Kjell Grandhagen, til NRK.

Siste mulighet

— Men jeg vil understreke at det bare er aktuelt i det tilfelle hvor det er siste mulighet for å unngå at katastrofen blir enda større, altså hvis for eksempel et fly skulle være på vei direkte mot en stor befolkningskonsentrasjon, og det er åpenbart at dette kan føre til en enda større katastrofe enn om flyet i seg selv ble skutt ned. Først da er det mulig å ta i bruk det virkemidlet, sier Grandhagen.

Grandhagen sier at man ikke opererer med slike regler i en helt normal situasjon, men at det etter terrorangrepene i USA 11. september i år heller ikke er en helt normal situasjon i luftfarten.