Jan Tystad

Lord Butlers rapport om regjeringens opptreden før og under Irak-krigen, ble en ny hvitvask for statsministeren.

Konklusjonen var at ingen enkeltperson forsøkte å lure velgerne. Det var etterretningskildene som sviktet, men det var disse statsministeren brukte hver gang han gjentok at Saddam Hussein hadde store lagre av kjemiske og bakteriologiske våpen som han kunne bruke mot britiske mål i løpet av 45 minutter.

Tillit

Den konservative partilederen Michael Howard mente, i likhet med mange andre opposisjonspolitikere, at Blair har mistet troverdighet i folket:

— Jeg håper at vi ikke får en ny krig med det første, men skulle det skje, så er spørsmålet om folket vil tro det Tony Blair sier, sa Howard.

Liberaldemokratenes leder Charles Kennedy forlangte at det nå nedsettes en helt uavhengig kommisjon som gransker politikernes rolle og skal undersøke hvordan de kunne bruke tvilsomme og uriktige etterretningsrapporter for å villede velgerne. Kennedys krav vil bli avvist av statsministeren. Han er kommet seg gjennom to granskinger uten å bli beskyldt for å ha løyet, og det er nok.

Begge granskingene, først ledet av Lord Hutton om Kellys selvmord, og deretter av Lord Butler om etterretningsorganisasjonenes rolle. Begge granskerne ble oppnevnt av Blair-regjeringen, Lord Hutton fordi han var en pålitelig dommer som hadde vist at han kunne behandle terrorister i Nord-Irland, og Lord Butler for hans lange karriere som embetsmann.

Butler var øverste embetsmann, det vil si regjeringens sekretær under Margaret Thatcher og under John Major, han fortsatte i stillingen etter at Blair overtok, men ble så pensjonert.

Han er en av de mektigste embetsmenn britene har hatt og han var i livsfare da IRA sprengte sin bombe under det konservative landsmøtet i Brighton i 1984. Verken han eller statsminister Thatcher ble skadd.

Kritikk

Statsministeren blir kritisert i Butler-rapporten fordi han kalte sine rapporter «autoritative» og «svært pålitelige», selv om de bygde på gamle opplysninger om Irak, eller på tvilsomme avhoppere. Lord Butler sier det var direkte galt å erklære at Saddam Hussein kunne angripe med masseødeleggelsesvåpen «i løpet av 45 minutter». Butler unnlater å si at uttrykket «45 minutter» ble presset inn i rapporten av statsministerens pressesjef Alastair Campbell, men det kan komme opp igjen hvis tidligere styreformann i BBC Gavyn Davies gjør alvor av å gå til injuriesak mot Campbell, som skal ha kalt ham «en løgner» på fjernsynsstasjonen Channel 4.

Butler slår fast at sjefen for landets etterretningskomité, John Scarlett, ble utilbørlig presset av Statsministerens kontor. Ifølge Butler førte dette presset til at Scarlett ikke kunne «opprettholde den høye standard av nøytralitet og objektivitet som er ventet». Butler sier imidlertid at Scarlett ikke bør gå av fra sin nye jobb som leder av MI6 (spionorganisasjonen som arbeider i utlandet), han er nemlig «en god mann».

Ubesvart

Tidligere utenriksminister Robin Cook, som trakk seg fra regjeringen på grunn av Irak-krigen, spurte statsministeren i Underhuset hvorfor regjeringen ikke kunne ha ventet til FN-inspektørene under ledelse av Hans Blix hadde fullført jobben. Da ville de ha sluppet å bruke uriktige påstander om at Saddam Hussein satt på store lagre av masseødeleggelsesvåpen. Han fikk ikke noe svar av Tony Blair.

Statsministeren innrømmet imidlertid at det nå er klart at Saddam Hussein ikke hadde «store lagre av kjemiske og bakteriologiske våpen». Dette var selve hovedargumentet for å gå til krig, men Blair fant ingen grunn til å be om unnskyldning fordi han hadde ført folket bak lyset.

<b>FORNØYD </b><b>STATSMINISTER</b><b>:</b> En tydelig fornøyd statsminister Tony Blair kommer hjem igjen til Downing Street i går etter å ha svart på spørsmål i Parlamentet om Butler-rapporten.<p/> FOTO: REUTERS/KEVIN COOMBS