Domstolen i Strasbourg hørte en klage fra en enslig homoseksuell mann som ble nektet av franske myndigheter å adoptere. 47 år gamle Philippe Frette hevdet at avgjørelsen var diskriminerende, men fikk altså ikke medhold i menneskerettighetsdomstolen.

Et knapt flertall av dommerne, fire av sju, mente at myndighetene har rett til å sette adoptivbarnets interesser over retten til å adoptere.

Videre heter det at Den europeiske menneskerettskonvensjonen ikke garanterer retten til å adoptere, og at statene har en viss fleksibilitet når de skal balansere interessene mellom barnet og de som ønsker å adoptere.

Mindretallet mente imidlertid at Frettes seksuelle legning ikke var grunnlag for å nekte ham å adoptere "med mindre legningen blir ledsaget av oppførsel som er skadelig for barnets oppdragelse."

(NTB)