Copiapó: Håpet stiger hos familiene til de innesperrede chilenske gruvearbeiderne etter at en avis skriver at de kan bli reddet allerede i oktober.

Avisa El Mercurio skriver at det sofistikerte boreutstyret som er kommet på plass, har boret mye lenger enn ventet for å nå frem til de 33 gruvearbeiderne som har vært innesperret 700 meter under bakken i 45 dager.

«Det fins en mulighet for at operasjonen kan avsluttes før president Sebastián Piñera reiser til Europa 15. oktober,» skrev avisen tirsdag med en tjenestemann som kilde.

Etter at mennene ble funnet dypt nede i gruven, gjorde myndighetene det klart at det neppe ville være mulig å få dem opp før i desember. Senere sa de at redningen kan finne sted i begynnelsen av november.

Artikkelen fortsetter under bildet

OPTIMISME: De innesperrede gruvearbeiderne har fått nytt håp om å komme til overflaten.

Endrer ikke planen

Gruveminister Laurence Golborne sier at myndighetene ikke offisielt vil endre tidsplanen, selv han antydet at redningen kan skje raskere enn de først hadde trodd.

— Vi har alltid sagt de første dagene av november, men arbeidet er nå litt foran ruten. Vi tjener inn en dag her, en dag der, men vi vil ikke skape urealistiske forventninger, sa Golborne.

Selv om arbeidet med de tre borene gir grunn til optimisme, understreket han at mye arbeid gjenstår.

Vi tjener inn en dag her, en dag der, men vi vil ikke skape urealistiske forventninger

Gruveminister Laurence Golborne

Blant annet må borehullene stives opp før gruvearbeiderne kan hentes ut, og det er ifølge Golborne et komplekst prosjekt.

Sjefingeniør Andrés Sougarret, som er hovedansvarlig for redningsarbeidet, sier det også hersker mye usikkerhet om hva slags stein de må bore gjennom.

Tre bor i aksjon

Redningsarbeidet innebærer å bore seg ned til tunnelen der gruvearbeiderne – 32 chilenere og en bolivianer – sitter fast. Tre sofistikerte bor er satt inn i arbeidet med å nå frem til dem.

Den såkalte Plan A, et Strata 950-bor, har kommet seg 350 meter ned i grunnen, mens Plan B, et Schramm T-130-bor har kommet frem til gruvearbeiderne med en sjakt som er 30 centimeter bred.

Denne sjakten må utvides for å få arbeiderne opp, og i det arbeidet har boret nådd 50 meter ned i bakken.

I tillegg har Plan C, et kraftig bor som vanligvis brukes til oljeleting, kommet seg 23 meter ned.

Artikkelen fortsetter under bildet

BREV TIL FAR: Romina Gomez, datter til Mario Gomez som er fanget i gruven, skriver brev til faren fra leiren for de pårørende.

Forsyninger

Gruvearbeiderne får forsyninger og brev gjennom tre smale hull som ble boret etter at de ble oppdaget. Det var 17 dager etter at gruvegangen raste sammen og isolerte dem fra omverdenen.

Gjennom disse hullene får mennene mat og drikke, medisiner og underholdning. I tillegg kan de kommunisere med familiene sine gjennom kablene som er strukket gjennom hullene.