Røde Kors internasjonalt sendte søndag et håndplukket lag med folk som skal forsøke å få oversikt over flomskadene i Sørøst-Asia. Det er forholdene på Sri Lanka som først skal kartlegges. Hva slags hjelp det er behov for, er i ferd med å utkrystallisere seg etter hvert som man får oversikt over skadene, opplyser Gahr Støre til NTB.

I tillegg til feltsykehus kan det bli aktuelt å sende mobile klinikker, vann og vannrenseutstyr, telt for å skaffe folk tak over hodet og lagerhaller til de skaderammede områdene i Sørøst-Asia, opplyser Støre.

Dersom det sendes sykehus til Sri Lanka, kommer det til å følge med folk fra Norge, opplyser Gahr Støre.

Men han understreker at Røde Kors i første omgang trekker på kunnskapene til sine stedlige representanter og organisasjoner.

Det er folk i lokalsamfunnene som har den største kompetansen til å skaffe seg oversikt over skadene og vurdere behovet for hjelp. Røde Kors internasjonalt har også utstyrslagre i regionen som man kan hente ut forsyninger fra, opplyser Gahr Støre.

Ifølge oversikten til Røde Kors er det til nå funnet 15.500 etter at flodbølgen rammet Sørøst-Asia søndag.