Opplæringsdirektør Svein-Erik Fjeld i Hordaland fylkeskommune sier at de færreste av dagens videregående skoler har et meldingssystem som når alle elevene.

— Jeg har ikke oversikt over alle 46 skoler, men svært få har høyttalere. Det var vanligere i gamle dager, sier Fjeld.

I dag er nettsidene vanligste måte å formidle beskjeder til elevene. Fjeld sier at det finnes kriseplaner på alle skoler, og at de har vært inne på tanken om at det kan skje drap på skoler her i fylket.

— Det skal finnes regler ved hver enkelt skole om hva man gjør ved ulykker eller plutselige dødsfall. Blant annet hvordan man skal kontakte politi, prest, foreldre og ansatte. Det er ikke en ukjent tanke for oss at det kan skje noe lignende her, sier han.