— Kongen kan ikke forandre en avgjørelse tatt av styresmaktene, enten den er tatt da hans forgjenger satt ved makten eller senere, skriver advokat Bernt Ljungqvist.

- Umulig å gripe inn Advokat Ljungqvist argumenterer også med at det er umulig for den nåværende kongen å gripe inn siden det var regjeringen, og ikke kongen, som tok fra ham tittelen, etter en anbefaling fra hans egen far, kronprins Gustav Adolf.

Dette er første kommentar fra kongehuset etter at Sigvard Bernadotte gikk til Den europeiske menneskerettighetsdomstol for å få tilbake prinsetittelen som han mistet da han giftet seg med en ikke-kongelig i 1934.

Anmeldelsen er rettet mot den svenske stat, men det er Carl Gustaf som anklages for å ha brutt menneskerettighetene til den 93 år gamle greven. NTB

Kong Carl Gustaf i Sverige har ikke anledning til å gi onkelen prinsetittelen tilbake.