Australsk politi pågrep ti menn i Melbourne og åtte i Sydney, og tror de kan ha tilhørt en terroristgruppe som ble ledet av den algeriskfødte imamen Abdul Nacer Benbrika, også kjent som Abu Bakr. Imamen er selv blant de pågrepne.

I fjor ble medlemmer av gruppen oppdaget mens de filmet børsbygningen og jernbanestasjoner i Melbourne.

Ved atomreaktor

Tre av mennene som ble pågrepet i Sydney ble i desember stanset av politiet utenfor Lucas Heights-reaktoren i utkanten av Sydney.

Politiet oppdaget også at noen hadde forsøkt å ta seg gjennom sperringene rundt atomkraftverket, og mennene ga under avhør sprikende forklaringer på hva de gjorde i området.

Nå tror politiet at de kan ha planlagt en terroraksjon mot atomkraftverket, men enorme konsekvenser for millionbyen Sydneys innbyggere.

London-bomber I forrige uke ble de tre mennene pågrepet på nytt, og sammen med fem andre menn fra Sydney siktet for å ha produsert eksplosiver til bruk under en terroraksjon.

I den 21 sider lange tiltalen mot mennene går det fram hvordan de var i besittelse av samme type kjemikalier og tennsatser som ble benyttet under terroraksjonene i London 7. juli.

Hjemme hos mennene fant politiet også instruksjonsbøker om bombeproduksjon på arabisk, samt videoer med titler som «Sjeik Osamas treningskurs» og «Er dere rede til å dø».

Seks av mennene skal også ha vært flittige deltakere på jakt— og campingturer i den australske ødemarken, der de ifølge politiet trente på hellig krig.