København: Saksøkerne mener regjeringen brøt grunnloven da Danmark ble med i Irak-krigen i 2003.

Bak søksmålet står en gruppe på 25 personer som kaller seg Grundlovskomiteen. Gruppen har tidligere forsøkt å få ført sak mot regjeringen, men da konkluderte en lavere rettsinstans med at de 25 personene ikke hadde rettslig grunnlag for å gå til sak.

Kjennelsen ble anket, og onsdag skal dansk høyesterett legge frem sin vurdering av saken.

Granske deltakelse

Gruppen Grundlovskomiteen ble dannet i 2003, med det mål å få gransket det juridiske grunnlaget for Danmarks deltakelse i Irak-krigen.

Siden det ikke er flertall i det danske Folketinget for å gjennomføre en slik gransking, ønsker Grundlovskomiteen å saksøke regjeringen, og ta den inn for retten for å ha brutt grunnloven.

Gruppen mener at daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen brøt grunnloven da han bestemte at Danmark skulle delta i den amerikanskledede invasjonen og påfølgende krigen.

— Tvilsomme beslutninger

— I land som USA og Storbritannia kan det gjennomføres høringer om tvilsomme politiske beslutninger, der alle fakta kommer på bordet. Den muligheten har vi ikke i Danmark. Derfor er en rettssak vår eneste mulighet til å prøve noe et lite politisk flertall besluttet, sier Johan Kirkman til avisen Politiken.

Han er en av de 25 saksøkerne, og ble med i Grundlovskomiteen i 2005, da sønnen Bjarne ble drept av en veibombe i Irak.

Det juridisk pikante er imidlertid at søksmålet følger den til en hver tid sittende regjering og statsminister, og ikke Fogh Rasmussen personlig.

Brudd på to punkter

Grundlovskomiteen mener den danske regjeringen brøt grunnloven på to punkter da landet gikk med i Irak-krigen.

Det ene er at Folketinget kun kan benytte seg av militære maktmidler mot andre land i selvforsvar eller etter et FN-mandat. I 2003 fantes det ikke noe FN-mandat, og Danmark ble heller ikke angrepet av Irak, påpeker komiteen.

Det andre er at danske styrker ifølge grunnloven kun kan settes under fremmed kommando dersom denne kommandoen er en mellommenneskelig organisasjon, og hvis det skjer med støtte fra fem sjettedeler av Folketinget.

Koalisjonen som invaderte Irak var ikke mellommenneskelig, dessuten manglet det et tilstrekkelig stort flertall i nasjonalforsamlingen, sier komiteen.

BRØT GRUNNLOVEN? Tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen.
Junge, Heiko