Washington DC

Avtalen gjør Pasjtun-sjefen Harmed Karzai (46) til sjef for overgangsregjeringen, som allerede 22. desember får ansvaret for den videre politiske utviklingen.

Selv var ikke Karzai til stede under avtaleunderskrivingen i Tyskland. Han ledet i stedet kampen mot Taliban utenfor Kandahar. Hamid Karzais største fortrinn er at han er pasjtuner. Og han er populær fordi han reiste pasjtunske ledere til kamp mot Taliban.

Lovord

Valget høster lovord fra alle, selv om enkelte antyder at han har litt for liberale og vestlige holdninger. Andre hevder han nettopp derfor er mannen som kan forene de tradisjonsbundne gruppene og de som vil peke ut en ny vei for Afghanistan.

Hans perfekte engelsk stammer fra et flere år langt opphold i USA på 1980-tallet.

Karzai har bakgrunnen i orden. Han er adelsmann fra kongens egen stamme Popolzai, og kan føre anene sine tilbake den persiske hærføreren som erobret Kandahar i 1747 og ble Afghanistans første konge.

Støttet Taliban

Da Taliban dukket opp på den politiske scenen tidlig på 90-tallet, fikk de først støtte av Karzai. Men i 1994 følte han at Taliban var blitt infiltrert av pakistanere og arabere.

I et intervju nylig sa han: «Disse araberne, og deres utenlandske tilhengere og Taliban, har ødelagt hjem og gårder over hele Afghanistan. De har drept afghanere. De har benyttet sine våpen til å skyte på afghanere.»

Karzais far ble drept for to år siden og sporene peker mot Taliban. Selv bosatte Karzai seg i den pakistanske byen Quetta. Derfra tok han seg over grensen til hjemlandet i oktober, etter at USAs krig mot Taliban var i gang, for å samle oppslutning om Loya Jirga, et stormøte. Han unnslapp et forsøk fra Taliban på å fange ham.

Stor begeistring

Avtalen var en realitet da representanter for de fire delegasjonene i går skrev under på Hotel Petersbergover i idylliske Rhindalen. Flere av delegatene demonstrerte den nye samarbeidsånden da de kastet seg om halsen på hverandre under begeistret bifall fra den tyske kansleren Gerhard Schröder og FN-utsending Lakhdar Brahimi.

Ny tid for kvinnene

De dramatiske endringene i Afghanistan ble først og fremst demonstrert av en av de to kvinnelige delegatene. Sima Wali, som var medlem av gruppen til den tidligere kongen Zahir Shah, skrev under uten å dekke til håret og hadde i stedet silketørkleet over skuldrene.

Nordalliansen, som nå kontrollerer den største delen av Afghanistan, sikret seg fortsatt avgjørende innflytelse. Delegasjonsleder Yunis Qanuni forblir på posten som innenriksminister. Abdullah Abdullah beholder også sin post som utenriksminister med general Muhammed Fahim som forsvarsminister. Alle tre er etniske tajiker.

To av de i alt 30 ministrene er kvinner. Doktor Sima Samar blir ansvarlig for kvinner og barn og får dessuten en av stillingene som nestformann. Suhaila Seddiqi blir helseminister.

Pashtuneren Hamid Karzai blir blir lederen for den nye regjeringen i Afghanistan.
REUTERS