Struck sa dette under et TV-overført møte med NATOs generalsekretær George Robertson. Uttalelsen kan tolkes som et hint om at den tyske regjeringen er i ferd med å dempe motstanden mot et eventuelt amerikansk angrep mot regimet til Saddam Hussein.

Forbundskansler Gerhard Schröder er den eneste EU-lederen som har sagt at det ikke vil komme på tale å bruke tyske soldater i et eventuelt angrep på Irak, selv ikke hvis det får grønt lys fra FN.

(NTB)