Mens afghanske sikkerhetsstyrker kjemper mot de gjenværende talibanterroristene, er antallet sårede foreløpig relativt lavt.

Fem er drept og knapt 40 såret under kampene, melder afghanske myndigheter ifølge nyhetsbyrået AP.

Angrepet var så voldsomt at alle ansatte i Kabuls ambassadestrøk gikk i tilfluktsrommene.

De sårede er for det meste sivile, men også mannskap fra sikkerhetsstyrkene er rammet.

Tilsynelatende er flere av terroristene — som det angivelig er ca. 20 av - blitt drept, mens andre fortsatt kjemper mot sikkerhetsstyrkene i byen, som skal ha omringet angriperne.

Skarpskytter venter på terrorister

De gjenværende terroristene har ifølge foreløpige opplysninger forskanset seg i blant annet i en kino der de skyter mot omgivelsene.

Politiet har plassert skarpskyttere på takene for å få has på angriperne.

Det er veisperringer over alt i byen, hvor offentlige kontorer er stengt og personalet i representasjonene til de internasjonale organisasjonene er gått i tilfluktsrom.

Det er ennå uvisst om det finnes selvmordsbombere i byen eller andre terrorister som ennå ikke er gått til aksjon.

BERGENS TIDENDE/POLITIKEN