SJEFEN FOR FNS våpeninspektører, svenske Hans Blix, gjorde et diplomatisk grep som nok kan plasseres i mesterklassen mot avslutningen av sin redegjørelse til Sikkerhetsrådet fredag: Han minnet om Rådets resolusjon 1284 fra 17. Desember 1999 som ga retningslinjene for våpeninspektørenes (UNMOVIC og IAEA) arbeid. Og han sa seg rede til i løpet av kort tid å legge frem en plan for det videre arbeidet i Irak slik denne resolusjonens § 7 foreskriver.

Resolusjonen er en del av det omfattende grunnlaget for dagens omdiskuterte 1441, og det er høyst relevant å trekke frem denne i den opphetete stemningen i Sikkerhetsrådet.

Utspillet fra Blix kan være en viktig planke i arbeidet med å bygge bro over de sterke motsetningene mellom de fem faste medlemmene av Sikkerhetsrådet. Motsetninger som tydelig bekymrer, og som kan skade stabiliteten og freden i det internasjonale samfunnet.

USAs UTENRIKSMINISTER Colin Powell lot seg ikke imponere av uttalelsene fra Hans Blix om at Irak nå samarbeider bedre med våpeninspektørene, og at det er fremgang i arbeidet.

Han holdt fast ved at redegjørelsene fra Blix og sjefen for Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA), Mohammed ElBaradei, først og fremst er en katalog over den «løgn og forbannet dikt» som Irak står for. Powell etterlyste et klart strategisk vedtak fra Iraks side om nedrustning, et signal om at landet vil etterkomme resolusjon 1441 som ble vedtatt i november i fjor.

Slik han — og dermed USA og Storbritannia med støtte fra Spania ý ser det, har Irak gjort seg skyldig i brudd på denne resolusjonen. Derfor må landet ta konsekvensen av dette; krig er ikke til å unngå.

Powell oppfordret sterkt til å vedta en resolusjon som viser Irak at Sikkerhetsrådet ikke lar tiden stå stille ý altså gi landet en siste frist til å innfri de forpliktelsene til avvæpning det er pålagt av det internasjonale samfunnet.

Fristen, slik den ble presentert av den britiske utenriksministeren Jack Straw, er 17. mars.

DOMINIQUE de VILLEPIN, den franske utenriksministeren, etterlot ingen tvil om at USA vil møte meget sterk motstand, og han viftet på ny med veto-kortet.

Mer interessant er det at han foreslo at et forslag om en «krigsresolusjon» skulle løftes opp på regjeringssjefnivå - et toppmøte i Sikkerhetsrådet. Dels en understrekning av alvoret i situasjonen, dels et forsøk på å vinne tid.

Sjefen for våpeninspektørene, Hans Blix, gjorde det klart at inspektørene trenger mer tid på seg. Som han sa: ý Ikke år, ikke uker, men måneder. Han etterlot heller ingen tvil om at det økende amerikanske militære nærværet i Golf-regionen har bidratt til at Irak er blitt mer samarbeidsvillig: Trusselen om væpnet avvæpning er antakelig for første gang reell.

Det er interessant å merke seg at motstanderne av «krigsresolusjonen» også mener at det militære presset på Irak må fortsette om man skal lykkes. Spørsmålet er om de er villige til å være med å betale den regningen som USA har pådratt seg med de massive styrkeforflytningene.

SOM FN-TJENESTEMANN viste Hans Blix stort mot da han trakk frem resolusjon 1284. Den stillfarne svenske juristen og diplomaten vet antakelig meget godt at han med dette la sitt eget hode på blokken. I utgangspunktet var han ikke akkurat velsett av USA som kom med sterke negative karakteristikker av ham før denne runden av våpeninspeksjonene startet. Likevel la han ut en redningsplanke USA kan benytte, uten å tape ansikt. Forutsetningen er at de øvrige medlemmene av Sikkerhetsrådet stiller seg bak krigstruslene slik at Saddam Hussein ikke sitter igjen med inntrykk av at han har støtte for sitt spill i enkelte land.

Men Sikkerhetsrådet, og resten av det internasjonale samfunnet, har også en annen kløft å krysse:

USA står hardt på at Saddam Hussein må fjernes. Det står det ikke et ord om i en eneste FN-resolusjon. Og det understreket Hans Blix ettertrykkelig: Vår eneste oppgave er å sørge for avvæpning av Irak. Og man skal merke seg at Colin Powell ikke sa et ord om Saddam Hussein i sitt innlegg ý utover at han var en løgner og juksemaker som påfører sitt folk enorme lidelser