ERLING VESTER

EU vil nå gå aktivt inn i en global kamp mot dødsstraff. Det kom til uttrykk etter at Filippinene 30. januar besluttet å henrette to kidnappere blant de 1022 dødsdømte som er i landets fengsler.

15 EU-ambassadører og toppdiplomater inspiserte forleden dødsgangen i Manilas største fengsel og la deretter frem et dokument som slo fast at EU vil arbeide for å avskaffe dødsstraff globalt.

EUs ambassadør i Manila, Jan de Kok, sa etter inspeksjonen at EU-Parlamentet har vedtatt en resolusjon som betyr at EU-landene i sitt forhold til andre land nå også vil ta hensyn til landenes holdning til dødsstraff: — Jeg vil gjerne gjøre det klart at denne aksjonen ikke er rettet ensidig mot Filippinene. Det er et ledd i EUs globale politikk i kampen mot dødsstraff.

Aktiv bruk av dødsstraff

I Filippinene har det ikke vært foretatt henrettelser på flere år, og president Gloria Macapagal Arroyo har tidligere støttet et forslag om å stanse henrettelsene i landet. Men Filippinene følger bare i samme spor som en rekke asiatiske land, som de siste årene er blitt mer aktive i bruken av dødsstraff.

Mens det nå bare er ett europeisk land, Hviterussland, som ikke har stanset bruken av dødsstraff i fredstid, er det fortsatt dødsstraff i mesteparten av Asia, som rommer verdens folkerikeste land.

Det overrasket mange da menneskerettsgruppen Amnesty International tidligere denne måneden offentliggjorde en rapport som viser at Singapore er det land i verden som henretter flest i forhold til folketallet. Amnesty International har registrert 408 henrettelser siden 1991 i staten som har vel 4 millioner innbyggere. En så aktiv bruk av dødsstraff kan verken Kina, Saudi-Arabia eller USA hamle opp med.

I et intervju med BBC i september i fjor sa Singapores statsminister at det ble henrettet «mellom 60 og 70» i Singapore i 2003. Da han ble spurt om han ikke kunne presisere tallet, svarte han: - Jeg har mer alvorlige ting å tenke på.

To dager senere trakk han uttalelsen tilbake og sa at det i 2003 var blitt henrettet 10 mennesker i Singapore.

I Kina ble minst 31 dødsdømte henrettet i dagene frem mot nyttår.

De offisielle tallene for henrettelser i Kina offentliggjøres ikke, men det kommer spredte meldinger om henrettelser i kinesiske aviser, som bl.a. Amnesty International registrerer. Tallet for 2003 er ikke klart. I 2002 registrerte Amnesty 1060 henrettelser i Kina, vesentlig færre enn de 2468 registrerte i 2001. De 1060 utgjør 81 prosent av alle registrerte henrettelser i verden i 2002.

Reformer i Kina

Men Kinas ledende stilling på dette makabre området står kanskje for fall. Der er de nemlig i gang med en reform av straffelovgivningen som skal redusere bruken av dødsstraff voldsomt. Dessuten skal politiets rett til å sende folk i såkalte oppdragelsesleirer fjernes. Forberedelsene av reformen er omtalt i Folkets Dagblad i meget positive vendinger, og det mer enn antyder at det allerede er flertall i Folkekongressen for gjennomføringen.

Reformen av Kinas rettssystem kan fjerne grunnlaget for en stor del av den kritikken Kina får fra menneskerettsforkjempere, selv om man neppe skal vente at Kina avskaffer dødsstraffen.

For få dager siden meddelte nabolandet Kasakhstans president Nursultan Nasarbajev, at han har underskrevet en erklæring som formelt endrer dødsstraff til fengsel på livstid.

Sør-Korea har hatt en reell stans i fullbyrdelse av dødsstraff siden 1997, da Kim Dae-jung ble valgt til president. Kim Dae-jung ble selv dømt til døden før demokratiet ble innført i Sør-Korea, og i årene mellom 1967 og 1997 ble det henrettet 231 mennesker i landet.

Nord-Koreas bruk av dødsstraff kan man bare gjette på.

Japanerne går svært stille i dørene angående sin fullbyrdelse av dødsdommer. Henrettelser skjer i noen få uker rundt årsskiftet, og fanger i dødsgangene vet at hvis de fortsatt lever mot slutten av januar, har de i hvert fall ett år igjen å leve. Minst 43 er henrettet i Japan siden man gjenopptok eksekusjonene i 1991.

I Vietnam ble det henrettet minst 91 i 2003, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Avskaffet i Kambodsja

I Sørøst-Asia er Kambodsja det eneste landet som har avskaffet dødsstraffen - etter Røde Khmers terrorregime. I Thailand gikk man i fjor over til å henrette med giftsprøyte. Fra 1935 inntil i fjor er i alt 323 dødsdømte fanger skutt i Thailands fengsler.

Etter Bali-bombene i oktober 2002 har indonesierne tatt i bruk dødsdommene igjen. De tre dødsdømte ventes å bli henrettet. Den forrige henrettelsen i Indonesia skjedde i 2001, og før den var ingen blitt henrettet i Indonesia på seks år.

I India ble rundt 100 idømt dødsstraff i fjor, men menneskerettsgrupper opplyser at det «bare» henrettes mellom tre og fire i India hvert år.

I Bangladesh sitter minst 340 fanger i dødsganger, og etter en pause på noen år ble to henrettet i fjor.

I den vestlige delen av Asia, i Midtøsten, vinner dødsstraffen også frem.

USA tatt opp igjen

I USA, som på flere områder forsøker å sette etiske og moralske normer globalt, er det henrettet 885 fanger siden fullbyrdelse av dødsdommer ble tatt opp igjen 1. januar 1977. 65 ble henrettet i USA i fjor, og mer enn 3700 sitter på dødsgangene i landets fengsler. President George W. Bush er tilhenger av dødsstraff. I de seks årene han var guvernør i Texas, ble der henrettet 152 fanger i staten.

I 1972 slo USAs høyesterett fast at dødsstraff strider mot forfatningens artikkel åtte, som beskytter borgerne mot «ond og usedvanlig straff». Henrettelser ble stanset i USA allerede i 1967, da behandlingen av saken ble innledet. I juli 1976 fastslo USAs høyesterett imidlertid at dødsstraff kan benyttes mot spesielle forbrytere. Og to tredjedeler av amerikanerne støtter i dag bruken av dødsstraff.

Jyllands-Posten/Bergens Tidende

MOT DØDSTRAFF: I forbindelse med at to kidnappere ble dømt til døden i Filippinene ble det arrangert en stor demonstrasjon mot dødsstraff foran Høyesterett i Manila. Også advokater og menneskerettsgrupper forsøker å stoppe fullbyrdelsen av straffen.<br/> FOTO: AARON FAVILA, AP/SCANPIX