Den amerikanske romfartsorganisasjonen Nasa ber selskapene Jet Propulsion Laboratory og Applied Physics Laboratory om separate planer for utvikling av den første ekspedisjonen til Solsystemets ytterste kjente planet. Om prosjektet blir en realitet er fortsatt usikkert. Nasa har ennå ikke fått støtte til ekspedisjonen, som vil koste omlag 500 millioner dollar. De to utviklingsselskapene mottar 450.000 dollar hver og har tre måneder på seg til å levere et forslag. Ventelig velger Nasa vinneren til høsten, skriver Los Angeles Times.

Nasa har tidligere skrinlagt et Pluto-prosjekt. Til organisasjonens overraskelse vakte bestemmelsen negative reaksjoner i den amerikanske befolkningen. Dessuten mente forskere at det er nå eller aldri. Pluto har en svært lang klimasyklus. Planeten når snart en periode hvor forholdene for forskning er gode. Neste mulighet er ikke før om 200 år. Etter ordre fra kongressen gjenopptok Nasa planleggingen av en ekspedisjon i vår.

Retur til Merkur Nasa planlegger også den første turen til Solens nærmeste planet, Merkur, på 35 år. Sonden Messenger (MErcury Surface, Space ENvironment, GEochemistry, and Ranging) skytes opp i mars 2004. Den når etter planen Merkur i april 2009. Mariner 10 er det eneste fartøyet som har vært i nærheten av planeten. Det skjedde i 1974.

Merkur er blant de minst utforskede planetene. Planeten har den høyeste tettheten blant dem alle og består antakelig for det meste av jern. I fortiden kan den ha vært en kjempe med jernkjerne. En gigantisk kollisjon ser ut til å ha fjernet de ytre lagene og gjort den til den lille tette verdenen vi ser i dag.

Merkur er den eneste faste planeten ved siden av Jorden som har et globalt magnetfelt, og temperaturene varierer fra de høyeste i Solsystemet ved ekvator til de laveste ved polene.

Nasa vil blant annet undersøke årsaken til Merkurs tetthet og sammensetningen av overflaten. Sonden bærer med seg kamera, magnetometer og en rekke spektrometre.(Origo)