— Vi regner med at det for hver politiske fange vi kjenner til, finnes ni vi ikke har oversikt over, sier John Kamm.

Stiftelsen Dui Hua, som Kamm startet i 1999, har registrert ca. 3000 politiske fanger i Kina. Det tilsier at det er ca. 30.000 politiske fanger i landet.

— Arrestasjon av mange Falun Gong medlemmer de siste årene har ført til at antallet politiske fanger har holdt seg stabilt noen år, men sammenlikner vi med Kulturrevolusjonen på 60-tallet er nedgangen formidabel.

Den gang satt flere millioner fanger i fengsler og leire.

Kamms stiftelse har også engasjert seg i kampen mot dødsstraff i Kina. 7000 mennesker ble henrettet i fjor. I vinter ledet Kamm en sesjon om dødsstraff i Kina under en stor internasjonal konferanse mot dødsstraff i Paris.

— Jeg tror kinesiske myndigheter vil redusere bruken av dødsstraff i tiden frem mot de olympiske leker.

Kamm har de siste årene hatt utstrakt kontakt med Raftostiftelsen. Stiftelsen Dui Hua bidro sterkt til at Raftopris-vinner Rebyia Kadeer ble løslatt av kinesiske myndigheter.