Biya, som er 78 år gammel og har vært president i 29 år, slo motkandidaten John Fru Ndi, som bare fikk litt under 11 prosent. Ndi har vært opposisjonsleder i mange år.

Fru Ndi avviser resultatet av valget som fant sted 9. oktober. Tidligere i uka krevde Fru Ndi og seks andre kandidater at høyesterett annullerte valget, men kravet ble ikke tatt til følge.