Hoderegningen skulle dermed være relativ enkel siden drektighetstiden er ni måneder. Med andre ord ble kalven drektig da den bare var tre måneder gammel.

– Jeg kunne ikke tro det jeg så, sier bonde Leif Dyngeland på Harestad til Stavanger Aftenblad.

Venner og kjente ville heller ikke tro det Dyngeland fortalte. Ett år gamle kalver kalver ikke. De kan jo knapt kalles kviger.

Men veterinærene har blitt nødt til å konstatere at det umulige har skjedd.

– Kalven var ett år og seks dager gammel da den kalvet. Siden dette var så urimelig, ringte jeg en professor ved Veterinærhøgskolen i Oslo. Og slikt kan skje, faktisk, sier en høyst overrasket dyrlege Arne Revheim.

Vanligvis kommer første brunst når kvigene er mellom åtte og 12 måneder gamle, og da veier kvigene 250-300 kilo. Blir de drektige bare åtte måneder gamle, er det vanlig å sette abortsprøyter, da de er for små til å tåle både å bære fram og kalve.

Men for den nybakte moren på Harestad gikk kalvingen greit. Og den lille kalven har det helt fint en uke etter fødselen.

– Det hadde jeg i hvert fall ikke trodd, sier bonden.