— Profeten Joel gjør det meget klart at Gud har fiendskap til dem som «deler mitt land». Gud ser på dette landet som sitt. Og til enhver israelsk statsminister som deler opp og gir vekk dette landet, sier Gud: «Nei, dette er mitt», fortalte Paterson de som så på hans populære TV-show «700 Club».

Robertson sa han var lei seg for Sharons sykdom, men gjentok at Sharon hadde handlet i strid med Bibelens ord ved å «dele Guds land», og mer enn antydet at det var årsaken til at han ble rammet av slag.