Til sammen skal rundt 23.000 kalkuner slaktes, het det i nettutgaven av regionavisen

Dette er den farlige varianten som kan være farlig også for mennesker. Straks utbruddet på Redgrave Park Farm ved Diss var oppdaget, innførte myndighetene beskyttelses— og overvåkingssoner rundt gården.

Forebyggende

Storbritannias fungerende sjefveterinær Fred Landeg understreket onsdag at slaktingen på fire andre gårder er et rent forebyggende tiltak. Det er foreløpig ikke påvist H5N1 hos fugler på noen av disse gårdene, sa han.

Men Landeg oppfordrer bøndene i regionen til å være ytterst årvåkne og straks melde fra, hvis de får mistanke om at fuglene deres er rammet av viruset. – Alle må praktisere den strengest mulige sikkerhet, framholder han ifølge den britiske rikskringkastingen BBC.

Det norske Mattilsynet følger utviklingen nøye og vurderer fortløpende aktuelle tiltak, het det på tilsynets nettsider onsdag.

– Det er november, og svært få fugler er på vingene fra Storbritannia til Norge, sier seksjonssjef Karen Johanne Baalsrud i Mattilsynet.

Alvorlig

– Et utbrudd i en fjærfebesetning på en bondegård er i utgangspunktet mer alvorlig enn et utbrudd blant ville fugler. Men Norge har liten import av fjærfeprodukter fra Storbritannia, sa Baalsrud til NTB onsdag.

Britene er ikke sikre på hvordan viruset kom til gården ved Diss i det østengelske grevskapet Suffolk. – Det kan ha kommet med villfugl, på bilhjul eller med mennesker, vi utelukker ingen ting og gransker alle muligheter, sier en talsmann for jordbruksmyndighetene.

Det forrige utbruddet av fugleinfluensa skjedde i februar i år og rammet også Suffolk. Fugleinfluensaen har siden 2003 krevd mer enn 200 menneskeliv, de fleste i Asia, og leger er redd viruset skal endre seg slik at smitten også kan overføres fra menneske til menneske.