Forskeren, Solveig van Nes, skal forsvare en doktoravhandling om temaet ved Universitetet for miljø— og biovitenskap fredag.

Siden hunnkveiter vokser seg betydelig større enn hannene, kan oppdrettere nå styre produksjonen mot færre hanner og høyere lønnsomhet. Metoden er enkel, nemlig å bruke samme temperatur som i havet.

I vill tilstand lever kveitelarver ved temperaturer på rundt 5-7 grader, mens de i oppdrett har 11-13 grader. Fordelen med den høye temperaturen er at den påskynder veksten til larvene, som da kommer raskere gjennom det krevende larvestadiet og over på et mer robust stadium.

I studiet fant van Nes at økende vanntemperatur under larvestadiet ga en større andel hanner. I kaldt vann utvikler flere kveitelarver seg til hunner, slik at kjønnsfordelingen blir nær 50/50.

Solveig van Nes er 33 år og fra Halden.