Paris/Evian:

Jørgen Ullerup

Peter Wallberg

NTB

En halv time under fire øyne er ikke stort for å rette opp seks måneders porselenkasting, som sendte hele det transatlantiske samarbeidet ut i en av sine verste kriser noen gang.

Presidentene George W. Bush og Jacques Chirac liknet da også mest et kriserammet ektepar som var lykkelige over å slippe helskinnet fra et forsoningsmøte, da de i går forsøkte å bilegge krisen om Irak for i stedet å se fremover.

Begge lederne insisterte på at deres samarbeid nå igjen er på skinner, og George Bush beskrev møtet som positivt og svært nyttig. Den amerikanske presidenten tok etter samtalen initiativ til en kort pressekonferanse på Royal Hotels terrasse med utsikt over Genfersjøen.

«Forstår» Frankrike

— Mange i både USA og Frankrike spør om vi overhodet kan sitte ved samme bord. Selvfølgelig kan vi det. Jeg er svært tilfreds med å ha kommet hit, sa Bush og gikk så langt som til å antyde forståelse for den franske holdningen i Irak-striden.

Chirac anstrengte seg for å være minst like positiv og strødde under toppmøtet om seg med ros og smigrende ord til sin amerikanske kollega. I franske medier er et av tidens yndlingstemaer om og i så fall hvordan USA akter å straffe Frankrike for motstanden mot krigen. Chirac ønsker tydeligvis å legge fortiden bak seg. Blant annet roste han Bush for USAs «historiske» beslutning om å bruke 15 milliarder dollar over fem år på kampen mot Aids og lovte å tredoble den franske innsatsen til en milliard kroner i året.

Bare et døgn

Bush valgte bare å bli et døgn i Evian, før han i går hastet videre til et arabisk toppmøte i Egypt. Det ble av mange oppfattet som et første rapp over fingrene til den franske toppmøteverten. Men ikke av Chirac. Den franske presidenten sa på det korte pressemøtet at Bush forlot Evian før tiden for et edelt formål, freden i Midtøsten. Han ønsket USA alt hell og lykke.

Det er ikke vanskelig å finne ut hvem av de to presidentene som er mest ovenpå. Akkurat som ved andre internasjonale sammenkomster ble Bush i Evian kurtisert som en prins. I spissen for verdens eneste militære og økonomiske supermakt er den amerikanske presidenten ubestridt verdens viktigste leder, og spillet om Irak viste at USA er klar til å påta seg et lederansvar og gjennomføre sin utenrikspolitikk om nødvendig uten støtte fra FN.

Overbevisningen om at verden ikke må regjeres av et eller en liten krets av rike land omsatte den franske presidenten i praksis i Evian, da han på den første dagen forvandlet G8 til G20 ved å utvide dialogen blant de viktigste industrinasjoner til å omfatte en rekke av verdens fattigere land og kanskje kommende stormakter som Kina og India.

Høydepunktet

Møtet mellom de to lederne var på forhånd utpekt til høydepunktet på det tre dager lange G8-møtet. Det var heller ingen grenser for fortolkningene av varigheten og intensiteten, da de to presidentene etter seks måneders krise trykket hverandre i hånden. «Kald fred» lød en av beskrivelsene.

En fransk kommentator gikk så langt som til å påstå at gaven til Chirac av tre bøker om amerikanske indianere var et vink om at Bush var rede til å skalpere sin franske kollega. Ifølge diplomater og deltakere ble stemningen bedre og bedre på møtet. Ved diskusjonen i går morges sludret Bush, Chirac og den tyske kansler Gerhard Schröder vennlig sammen.

Den sveitsiske presidenten, Pascal Couchepin, som var spesielt invitert av Chirac, brukte metaforen om at når elefanter slåss, rister hele skogen. Men allerede etter en time ble klimaet varmere, og ved avslutningen av den første dagen var stemningen ganske god, avslørte han.

G8 frykter terror

USA og de øvrige G8-landene vil gjøre det vanskeligere for terrorister å få tak i våpen. Landene advarer Iran mot å bryte internasjonale regler for atomsikkerhet.

På møtet i Evian ble lederne for verdens rikeste land samt Russland enige om nye tiltak i kampen mot terrorisme. De er særlig urolige for at det finnes stadig flere bærbare luftvernraketter i omløp i verden.

G8-landene vil også øke kontrollen med handelen av radioaktivt materiale, som kan brukes til å produsere såkalte «skitne bomber» dersom det havner på feil hender. G8-landene ble også enige om å advare både Iran og Nord-Korea når det gjelder masseødeleggelsesvåpen. Nordkoreanerne oppfordres også til åpent å avvikle eventuelle atomvåpenprogram.

Talsmenn for den franske presidenten Jacques Chirac og den tyske forbundskansleren Gerhard Schröder sier at både Frankrike og Tyskland deler USAs uro over Iran.

SIDE VED SIDE: Presidentene Jacques Chirac og George W. Bush la hendene på jverandres rygger – liksom for å vise verden at de ikke var så uvenner likevel...
FOTO: REUTERS/SCANPIX