Afghanistan regnes som et av verdens strengeste muslimske land, der alkohol er bannlyst.

Selv lettøl hørte tidligere til sjeldenhetene, men et stadig økende antall utenlandske soldater, hjelpearbeidere og diplomater har bidratt til å gjøre landet noe mindre knusktørt.

Afghanere flest ville aldri finne på å røre alkohol, men utlendingene har et noe mer liberalt syn når de samles bak høye murer og lukkede dører – ikke minst når merkedager skal feires.

Øl og akevitt

Fjorårets 17. mai-feiring i Kabul var «meget vellykket, ikke minst hva angår det rent bevertningsmessige», oppsummerer norske diplomater i byen.

Norske og utenlandske gjester fråtset i norske spesialiteter som pølse med lompe og laks, og kunne takket være velvillig bistand fra Forsvaret også leske strupen med norsk akevitt.

At det ikke sto norsk øl på menyen, var derimot et skår i gleden.

«På forhånd sonderte ambassaden også muligheten for å tilby norsk øl, men for å frakte øl i et slikt volum som ville ha vært aktuelt, ville Forsvarets logistikkorganisasjon ha beregnet seg en pris som var prohibitiv i forhold til ambassadens representasjonsbudsjett», konstaterer den norske ambassaden med beklagelse i et notat til sine foresatte i Utenriksdepartementet.

Prikken over i-en

Under årets 17. mai-feiring vil ambassaden rette opp dette og tilby norsk øl til sine gjester.

«Nå er det ingen mangel på kjente internasjonale ølmerker i Kabul, men å ha kunnet tilby norsk øl ved en slik anledning ville allikevel ha vært prikken over i-en», mener diplomatene.

I sin tørste fortvilelse ba de derfor UD om lov til å tigge norske bryggerier om velvillig støtte og sponsing.

«For å gjøre årets 17. mai-mottakelse om mulig enda mer vellykket enn fjorårets overveier ambassaden å sondere overfor den norske bryggerinæringen hvorvidt det er interesse for å sponse frakten av norsk øl», het det i henvendelsen.

Grønt lys

Utenriksdepartementet hadde stor forståelse for ønsket, og ga grønt lys. Noen tiggertelefon fikk norske bryggerier likevel ikke fra Afghanistan, ettersom Forsvaret valgte å forbarme seg over de øltørste diplomatene.

– De kom visst fram til en løsning med Forsvaret, som var innenfor rammen av ambassadens budsjett, sier informasjonsrådgiver Frode Overland Andersen i Utenriksdepartementet.

– Det er ikke snakk om at noen skal sponse selve ølet, bare frakten. Det er en vesentlig forskjell, for det går selvsagt en grense. Det ville nok ha stilt seg litt annerledes om de hadde bedt om å få gratis øl, sier han til NTB.