Beslutningen om utsettelse ble tatt fordi det ennå ikke var oppnådd enighet om den sivile styrken som skal etterfølge UCK-geriljaen, sa KFOR-sjefen, general Michael Jackson.

-FN-administrasjonen og KFOR er helt klare når det gjelder de strenge betingelser for tallet på våpen som tillates for Kosovo-korpset. Jeg beklager at det ikke har vært mulig å komme til enighet i dette spørsmålet, sa Jackson.

NATO og UCK var tidligere blitt enige om at UCK skulle opphøre å eksistere ved midnatt i går, men forhandlingene fortsatte ut over denne fristen om hva som nå skal skje med de rundt 10.000 UCK-soldatene.

Ifølge informerte kilder var et av de vanskeligste punktene hvor mange medlemmer av det nye Kosovo-korpset som skal kunne bære våpen. Kosovo-korpset skal ifølge NATO i hovedsak fungere som et sivilforsvar, men skal også ha vakt— og eskorte-oppdrag. NATO hadde satt et tak på 200 mann under våpen, mens UCK vil ha langt flere, i utgangspunktet 2.500.

Kosovoalbanerne frykter at serbiske styrker vil vende tilbake til Kosovo når den NATO-ledete fredsstyrken en gang trekker seg tilbake, og at de da ikke vil være i stand til å forsvare seg.

NTB-Reuters