KFOR-sjefen, generalløytnant Carlo Cabigiosu, sa at hans styrker vil ta i bruk strenge tiltak for å forsegle grensen mellom Kosovo og Makedonia i nært samarbeid med makedonske myndigheter.

— Den albanske ekstremistgruppen må forstå at deres handlinger kan skade stabiliteten i hele området, og at dette ikke er i albanernes interesse, sa Cabigiosu.

NATO har ingen fredsbevarende rolle i Makedonia, men rundt 3.000 KFOR-soldater befinner seg på forsyningsbasen i republikken. Den tyske basen i byen Tetovo havnet i kryssild lørdag, og Cabigiosu sa at makedonske myndigheter har gitt dem tillatelse til å reagere mot trusselen.

— Jeg advarer de albanske ekstremistgruppene om at KFOR ikke vil tolerere eller tillate noen angrep mot KFOR-soldater i Makedonia. Våre selvforsvarsaksjoner vil være av forholdsmessig styrke, og vi vil svare med besluttsomhet på enhver trussel, understreket Cabigiosu.

Det ble meldt om skyting i området rundt Tetevo natt til søndag, men ikke like intenst som kvelden før. Makedonske sikkerhetsstyrker fortsatte kampen for å fjerne geriljaen fra republikken, og skjøt med automatvåpen mot åssidene der opprørerne oppholder seg.

NTB