• I dag er dagen for Ukrainas første frie, demokratiske valg, sa president Viktor Jusjtsjenko idet han la stemmeseddelen sin i valgurnen.

Jusjtsjenko var omringet av pressefolk da han avga sin stemme sammen kona i et valglokale sentralt i hovedstaden Kiev søndag. For anledningen hadde han strammet et oransje slips rundt halsen.

— Jeg er i godt humør – i seiershumør. Et demokratisk valg i Ukraina er en seier i seg selv, sa presidenten, som også hadde meg seg sine fem barn til valglokalet.

Jusjtsjenko kom til makta under den såkalte Oransjerevolusjonen i 2004, og søndagens valg til nasjonalforsamling var folkets første anledning til å avsi dom over lederskapet hans.

45 partier og blokker kjemper om de 450 setene i nasjonalforsamlingen, og valgkampen har vært livlig. Jusjtsjenkos gamle allierte fra Oransjerevolusjonen, Julia Timosjenko, er nå en av hans fremste utfordrer etter at koalisjonen mellom de to sprakk i fjor.

I valgkampen har hun kommet med hard kritikk mot Jusjtsjenkos parti Vårt Ukraina, noe som kan ha bidratt til å rydde veien for tidligere president Viktor Janukovitsj.

Janukovitsj måtte rydde kontoret da Jusjtsjenko overtok, men kan regne med stor støtte fra velgerne i det østlige Ukraina, der flertallet er russere.

Det store spørsmålet velgerne må ta stilling til er derfor om Ukraina skal orientere seg mot EU og NATO i vest, eller mot Russland i øst.