— Mange foreldre tror ikke at kosten kan påvirke barnas psyke så sterkt. De færreste foreldre er klar over at deres urolige og vanskelige barn helt kan endre karakter hvis kosten blir regulert, sier kostveileder Jonna Dreibjerg til Politiken.

Feil brennstoff En skole i Århus har siden 1998 hatt obligatorisk frokost for 42 "vanskelige" barn. Resultatet er oppsiktsvekkende: Sykefraværet er gått ned, det er færre konflikter og elevene konsentrerer seg bedre.

Feil mat og drikke i store mengder har sin pris, både fysisk og psykisk. Ofte betyr det at hjernen får feil brennstoff, barna eller ungdommene blir oppfarende, voldelige og ute av stand til å sitte stille - og slett ikke konsentrere seg om skolearbeid.

Det kan føre til at de får et "umulig"-stempel, faller ut av skolen og havner i stadig slåsskamp med livet. I verste fall få de en psykiatrisk diagnose og blir behandlet med medisiner.

Når barn og unge propper seg med store mengder sukker og fett, forstyrrer det blant annet sukkerbalansen. Det kommer for mye sukker til hjernen på en gang, noe som setter insulinproduksjonen i høygir. Deretter faller blodsukkeret drastisk igjen.

Nedsatt immunforsvar Denne fysiske reaksjonen gir en voldsom psykisk effekt, fordi nervecellene i hjernen ikke klarer å fungere normalt, sier Dreibjerg.

Barnet blir utilpass, irritabelt og aggressivt og skifter konstant mellom å være hyperaktivt og ekstremt sløv.

I tillegg svekker for mye fett og sukker immunforsvaret og hemmer veksten, sier professor i barneernæring, Kim Fleischer Michaelsen, som støtter Dreibjergs vurderinger.

I Danmark er denne typen forskning bare i startfasen, men en rekke tilsvarende undersøkelser er gjort i andre land. I USA har forskere konstatert at mange unge kriminelle led av for lavt blodsukker.

Dreibjerg mener at bedre kostveiledning på skolene betyr at en del kostnader til psykologhjelp og spesialklasser trolig kan spares. NTB