Den konservative London-tabloiden Daily Mail bruker tittelen «Luftwaffe-fly sikter mot London» i sin omtale av saken. Den normalt svært sjåvinistiske The Sun er imidlertid langt mer velvillig, og skriver at Lufthansa-tilbudet kan bidra til tysk-britisk forsoning.

Bombefly fra Junkers-fabrikken deltok nemlig i «blitzen», terrorbombingen av London og andre deler av Storbritannia i 1940. Det var riktignok ikke maskiner av 52-typen, men mer moderne bombere av typen Junkers 88.

Junkers 52 er et tremotors transportfly, som bare unntaksvis ble brukt i kamp, og da ikke over Storbritannia. Typen var blant det tyske flyvåpenet Luftwaffes arbeidshester, og fraktet blant annet soldater til Norge under invasjonen i 1940.

Typen ble konstruert i 1932 for sivil passasjertrafikk, og ble blant annet brukt av det norske flyselskapet DNL. Lufthansa har tatt vare på en maskin av typen, som ble restaurert til flydyktig tilstand midt på 1980-tallet, og senere har vært i regelmessig bruk.

(NTB)