Klokka 8.00 torsdag morgen ga øverstkommanderende for Jugoslavias væpnede styrker i Sør-Serbia, general Ninoslav Krstic, ordre om å starte "Aksjon Bravo", og rundt 4.000 soldater og halvmilitært politi begynte å kjøre inn i sektor B av den fem kilometer brede buffersonen.

NATO opprettet sonen ved slutten av sin 78 dager lange bombekampanje mot Jugoslavia i 1999, men geriljaen rykket inn i buffersonen.

NATO har godkjent at den jugoslaviske hæren nå tar tilbake kontrollen over området. Først i neste uke planlegger hæren og gå inn i den midtre delen av buffersonen, der geriljaen hadde sin base.

NTB