Observatørstatusen er et første skritt mot medlemskap. Europarådet ble opprettet i 1949 for å forsvare menneskerettighetene, folkestyret og rettsstaten. Jugoslavia ble først innvilget observatørstatus i 1989, men dette ble trukket tilbake i 1992 på grunn av krigene i Kroatia og Bosnia.

NTB