• Ifølge israelsk straffelov kan enhver som uten å ha adgang til det, har fingrene i «fortrolig materiale», tiltales for spionasje.
  • Hvis man samler, får, skriver eller er i besittelse av «fortrolig materiale» uansett om det gis videre eller offentliggjøres, regnes det som spionasje hvis det ikke er i embets medfør. Det straffes med syv år.
  • Gives «fortrolig materiale» videre er straffen 15 år.
  • Gis «fortrolig materiale» til en fiende så landets sikkerhet er i fare, er strafferammen livsvarig fengsel.
  • Trolig vil en journalist som offentliggjør «fortrolig materiale» kunne tiltales etter samme paragraf og få 15 år.