Skjelvet målte hele 7,8 på Richter-skalaen og er det sterkeste som er målt i regionen siden 1990.

En talskvinne ved Strasbourg-instituttet sa at skjelvet var så sterkt at det kunne forårsake enorme skader.

Men det mest sannsynlige er at det skjedde langt til havs, og ikke førte til ødeleggelser. (NTB)