THOMAS HEINE

Jordan regnes som en viktig alliert for USA og huser amerikanske styrker, men befolkningen fordømmer bortimot enstemmig krigen mot nabolandet Irak.

Alle aviser i Amman brakte i går et langt og servilt intervju med kong Abdullah, foretatt av det offisielle nyhetsbyrået Petra. Kongen uttrykker seg fortsatt forsiktig, og han nevner ikke USA, Storbritannia eller for den saks skyld Saddam Hussein.

Kritisk

Men indirekte fremstår han som klart mer kritisk enn tidligere. Situasjonen i Irak betegner han som en «invasjon», og han snakker om irakiske «martyrer» — på arabisk et følelsesladet ord som brukes om falne i kampen mot fiender av islam, uansett om det gjelder tilfeldige sivile dødsofre eller selvmordsbombere i Tel Aviv.

— Vi opplever smerte og sorg, når vi på tv-skjermene ser det økende antall martyrer blant uskyldige irakiske sivile. Som far føler jeg smerte for hver irakisk familie, for hvert et barn og hver en far. Samtidig er jeg klar over at jordanernes lojalitet, deres nasjonalfølelse og stolthet, får dem til kategorisk å kritisere og fordømme det som skjer med brødrene deres i Irak, drapene og ødeleggelsen, poengterer kong Abdullah.

Jordans kongehus og regjering har under Irak-krigen balansert på en tynn linje, hvor man forsøker ikke å legge seg ut med verken USA eller egen befolkning. Demonstrasjonene i Amman og andre byer har været temmelig små og udramatiske, og folk er generelt svært varsomme med å kritisere det semiautoritære styret. Men under overflaten bobler sinnet over at Jordan ikke som f.eks. Syria har tatt klart stilling til fordel for Irak og Saddam Hussein.

Opprop mot styresmaktene

Høyst uvanlig kom det tidligere i uken et opprop fra 95 prominente personligheter med krav om tydeligere signaler fra styresmaktene.

Samtidig har den Islamske Aksjonsfront, som er landets største politiske parti, kommet et religiøst dekret (fatwa), hvor amerikanske styrkers tilstedeværelse i Jordan betegnes som «en av de verste synder».

Jordans regjering innrømmet for et par uker siden at minst 2000 amerikanske soldater befinner seg i Jordan. Det har vært tallrike spekulasjoner om at tallet reelt har vært langt større, og at USA har utnyttet Jordan som et springbrett for den vestlige fronten mot Bagdad.

Kong Abdullah avviser igjen disse påstandene og forsikrer at de amerikanske soldatene bare har til oppgave å bistå med forsvaret av Jordan.

Jyllands-Posten/Bergens Tidende