Når den neste ledige plassen i Høyesterett skal fylles, er det ventet mer strid.

President George W. Bush har foreløpig ikke lansert noen kandidat til å overta etter Sandra Day O’Connor som ofte har vært i vippeposisjon når de ni dommerne har avgjort viktige prinsipielle spørsmål.

Hvis Bush får godkjennelse for en konservativ etterfølger for O’Connor, kan det få stor betydning i spørsmål som abort, borgerrettigheter, de homofiles rettigheter, arbeidslivsspørsmål og miljøvernsaker.

Dermed er det også ventet politisk strid når den neste høyesterettsdommeren skal gjennom høringene i Kongressen.