PIERRE COLLIGNON

For tre dager siden anklaget to store jødiske organisasjoner EU-kommisjonen for å være skyldig i antisemittisme, og kommisjonens formann Romano Prodi oppfattet kritikken som et så urimelig angrep at han avlyste en planlagt konferanse om jødehat i Europa.

Dermed utsatte Prodi seg bare for ny kritikk fra jødene. I Den Jødiske Verdenskongress lød det syrlige kommentarer om at Prodis beslutning var et bevis på at Kommisjonen ikke er klar til å bekjempe den gryende antisemittisme i de europeiske landene.

Invitert til Brussel

På samme tid er saken tatt opp i Italia, der den sittende regjering mer enn gjerne vil gjøre livet surt for Prodi, som kan bli statsminister Silvio Berlusconis utfordrer ved det neste valg. Den italienske regjeringen har meddelt at den gjerne vil holde den omstridte konferansen om jødehat hvis Kommisjonen ikke gjør det.

Dermed er Prodi fanget i en ubehagelig klemme, og han vil raskest mulig gjenopprette dialogen med de jødiske organisasjonene. Den italienske EU-sjefen sa i går at han er optimistisk, fordi han har mottatt en rekke brev fra europeiske rabbinere og jødiske organisasjoner, som alle oppfordrer ham til å holde fast i sine opprinnelige planer om å holde en konferanse om antisemittismen.

Et brev fra de europeiske rabbinere roser Prodi for hans støtte i kampen mot antisemittisme, men Den Jødiske Verdenskongress står ved sin kritikk. Generaldirektøren for organisasjonen har henvendt seg til Prodi for å oppfordre ham til å holde konferansen — men generaldirektøren forholdt seg ikke til den kritikken som er blitt reist av hans egen formann, Edgar Bronfman.

Derfor har Prodi invitert Edgar Bronfman til Brussel for å møte ham under fire øyne. Her håper Prodi at formannen for Den Jødiske Verdenskongress vil myke opp så det kan skapes et mer tillitsfullt klima mellom Kommisjonen og jødene.

Strid om rapport

Stridighetene mellom EUs administrasjon og jødene ble utløst i fjor, da en meningsmåling foretatt av Kommisjonen viste at 59 prosent av europeerne anser Israel for å være en trussel mot verdensfreden.

I desember oppsto en ny kontrovers, da EUs senter for overvåking av rasisme skrotet en rapport om europeisk antisemittisme, som konkluderte med at muslimske innvandrere står bak hovedparten av angrepene på jøder i Europa. Rasismesentret i Wien er uavhengig av Kommisjonen, men Prodi oppfordret likevel til at rapporten ble offentliggjort.

Den 19. desember holdt Prodi et møte med jødenes europeiske kongress og de europeiske rabbinere, der de første planer for en konferanse ble lagt. Dermed trodde Kommisjonens formann at striden var bilagt, men da han 5. januar slo opp den britiske avisen Financial Times, fikk han frokosten i halsen. Her kunne han lese en kronikk skrevet av Cobi Benatoff og Edgar Bronfman, ledere for henholdsvis jødenes europeiske kongress og Den Jødiske Verdenskongress.

EU for ettergivende

«Antisemittisme kan uttrykkes på to måter: Ved å handle eller ved ikke å handle. Det er bemerkelsesverdig at EU-kommissjonen gjør seg skyldig i begge deler, het det i innlegget.

Siden har jødene på den europeiske side forklart at kronikken var en misforståelse, fordi den var skrevet før den 19. desember da de hadde møte med Prodi. Kronikken ble riktig nok sendt til Financial Times midt i desember, men ifølge BTs opplysninger tok avisen kontakt med Den Jødiske Verdenskongress 4. januar for å høre om ordlyden skulle endres. Få timer senere mottok avisen en ny utgave av kronikken, der det var tilføyd et avsnitt om den planlagte konferansen - men avsnittene med den harde kritikken var uendret.

I Kommisjonen betraktes den jødiske kritikken som resultat av konflikten i Midtøsten. Mange jøder anklager EU for å være altfor ettergivende overfor palestinerne.