Situasjonen i Midtøsten har skapt en spent situasjon for Norges om lag 1.300 jøder. Lørdag ble en jøde overfalt på gata i Oslo, og trossamfunnet ber medlemmene være forsiktige.

— Vi har gått ut med en oppfordring om å la være å snakke hebraisk høyt på gata. Jeg vil likevel understreke at situasjonen for jøder i Norge er bedre enn på lenge, trass i den spente situasjonen, sier forstander Anne Sender i Det Mosaiske Trossamfunn til Vårt Land.

Jøde og journalist Mona Levin er svært opprørt over rådet fra trossamfunnet. Hun vil straks ta på seg Davidsstjerna si.

— Vi kan ikke skjule at vi er jøder. Det betyr at vi svikter oss selv, sier hun.