PIERRE COLLIGNON EUs center for overvåking av rasisme, EUMC, ble i fjor utsatt for kritikk da sentret skrinla en rapport laget av tyske sosionomer som gjorde unge muslimer til hovedansvarlige for den nye bølgen av antisemittisme i Europa. En rasismekonferanse ble avlyst, men senere arrangert likevel i Brussel i februar som et forsøk på å dempe striden mellom EU-kommisjonens formann Romano Prodi og lederne av jødenes internasjonale organisasjoner.

Nå har EU-senteret utgitt sin egen rapport om det ømtålige emnet, og konklusjonen er en helt annen: Det er ikke muslimer, men nynazister, skinheads og andre på den ytterste høyrefløy som står bak hovedparten av angrepene.

— «In» å holde med de svake

Jacques Blum, talsmann for Mosaisk Trossamfunn, betegner rapporten som et produkt av «politisk forskning».

— Hvis man ikke liker resultatet, blir det ikke offentliggjort. Men hvis man liker det, er det plutselig ingen grenser for åpenheten, sier han.

Flere jødiske organisasjoner klager over at EU-rapporten vil gjøre det vanskeligere å bekjempe antisemittismen, fordi man ikke vil stå ved at unge med muslimsk bakgrunn reagerer på konflikten mellom Israel og palestinerne ved å gå til angrep mot jøder i Europa.

— Hvis man er venstreorientert, holder man med muslimene akkurat nå, fordi man anser dem for å være de svake. Det er politisk korrekt å holde med de svake, med de svake har ikke alltid rett, sier Jacques Blum.

Da rapporten onsdag ble lagt frem i EU-parlamentet i Strasbourg, var formannen for jødenes europeiske kongress (ECJ), Cobi Benatoff, avmålt i sin kritikk. Han gledet seg først og fremst over at EU-senteret gjør oppmerksom på den stigende antisemittisme. Men ECJs generalsekretær, Serge Cwajgenbaum, er hard i sin bedømmelse:

Skiller ut protester

— Rapportens konklusjoner svarer ikke til virkeligheten. Den sikter mot å være politisk korrekt og unngå å stemple den muslimske og arabiske befolkning i Europa. Dermed gjør man muslimene en bjørnetjeneste. Det store flertallet av dem ønsker kun å leve i respekt for andre religioner, men det er altså et radikalt mindretall som vi skal ta fatt i, sier han.

De ansvarlige i EUs rasismesenter forsvarer konklusjonene ved å henvise til at den nye rapporten bygger på flere kilder og dekker over en lengre periode enn den rapporten som ble skrotet i fjor.

EUMCs rapport har undersøkt antisemittismen i 2002 og 2003. Den omstridte rapporten fra i fjor handlet om perioden mai-juni 2002. Den nye rapporten skiller seg også fra den gamle ved å skille mer mellom rene uttrykk for antisemittisme og protester mot Israels politikk i de okkuperte områdene.

— Vi anerkjenner at en del av overgrepene kan forbindes med konflikten i Midtøsten, men det er langt fra alle. Man skal passe seg for å generalisere ut fra situasjonen i Frankrike, sier John Kellock, informasjonssjef for EUMC.

I USA har den store organisasjonen mot antisemittisme, Anti-Defamation League, også protestert.

— EU ser ennå ikke ut til å være villig til å anerkjenne sine egne undersøkelsesesresultater om at unge muslimer i stadig større grad er ansvarlige for antisemittisk vold, heter det i en pressemelding fra organisasjonen.