President Hugo Chávez bidrar selv til å skjerpe spenningen. På et folkemøte fredag truet han med å stanse oljeeksporten til USA dersom stormakten blander seg inn, eller støtter sabotasjeforsøk mot folkeavstemningen.

Chávez kunngjorde samtidig at soldater er utplassert for å beskytte landets oljeinstallasjoner.

Valgkampen for og mot grunnlovsreformene har vært uforsonlig og preget av flere voldelige sammenstøt. Chávez-tilhengere har klistret ned store deler av landet med plakater med oppfordringer til å si ja, men opposisjonen er sterk. Studentdemonstrasjoner har vært voldelige, og er blitt slått hardt ned.

Mer makt til presidenten

Den omstridte grunnlovsreformen inneholder en rekke endringer som vil gi Chávez utvidede fullmakter til å styre landet og mulighet til å kunne gjenvelges et ubegrenset antall ganger.

Men reformen inneholder også forslag som kan bedre situasjonen for mange vanlige borgere, blant annet ved å innføre seks timers arbeidsdag og mer regulerte arbeidsforhold for de mange i uformell sektor. Om Venezuela har råd til det, er et annet spørsmål.

Jevnt

Chávez er blitt gjenvalgt som president med solid flertall i valg etter valg. Men meningsmålingene foran folkeavstemningen søndag er mer sprikende. Det kan være første gang Chávez får flertallet mot seg.

En meningsmåling onsdag gir riktignok et ja-flertall for Chávez’ reform på minst 7 prosentpoeng, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Målingen er gjort av instituttet Consultores 30.11., som har arbeidet for myndighetene, men som ganske nøyaktig spådde valgresultatet i fjor.

Men nyhetsbyrået AFP skriver at de fleste målingene viser et svært jevnt resultat, og at en måling tyder på at rundt 60 prosent i hovedstaden Caracas vil stemme nei. En måling fra instituttet Datanalisis tidligere i november fant at 49 prosent vil si nei, mot 39 prosent ja.

Sterke ord

Chávez sier de foreslåtte reformene er til folkets beste og for å hindre at «revolusjonen» sporer av eller stoppes. Han kaller samtidig alle motstandere av reformene for «forrædere» og bidrar aktivt til å skjerpe motsetningene internt i Venezuela med et like uforsonlig språk som han har begynt å bruke mot utenlandske kritikere.

Den siste uken har han også gått løs på den katolske kirken i landet, noe observatører mener kan svekke hans stilling for folkeavstemningen.

Etter at kardinal Jorge Urosa Savino kalte reformforslaget «moralsk uakseptabelt», svarte Chávez i en fjernsynstale med å kalle kardinalen «dum», «mentalt tilbakestående», «spyttslikker» og en forsvarer av «mørke interesser». Chávez antydet represalier og kanskje fengsel for kardinalen, men kirken har avvist alle anklager, ifølge den amerikanske avisen Miami Herald.

Ekskone

Blant de siste som offentlig advarer mot Chávez’ reformer er hans ekskone, journalisten Maria Isabel Rodriguez. Å godkjenne reformene vil være «et sprang ut i mørket», sier hun, som skilte seg fra Chávez i 2004.

Hun oppfordrer alle med stemmerett til å stemme fordi det vil gjøre det vanskeligere å forfalske resultatet.