Den engelskspråklige avisen skrev at den trykket tegningene for å la folk forstå hvorfor muslimene raser. Avisen kastet seg dermed inn i konflikten om de omstridte karikaturene, meldte NRK fra Jerusalem mandag.

Flere norske politikere reagerer på Jerusalem Post, blant dem Jon Lilletun fra Kristelig Folkeparti som sitter i Stortingets utenrikskomité. Han tror det er galt av Jerusalem Post å trykke bildene.

— Jeg vil si at det er veldig beklagelig, for jeg tror det er å utfordre veldig i Midtøsten nå. Israel er et land med rimelig god ytringsfrihet, men jeg mener at det er feil at de gjør det, sier Jon Lilletun til NRK.

Utenriksminister Gahr Støre er enig med Lilletun.

— Folk bør nå ha lært hvordan dette krenker muslimenes religiøse tro og verdier, ytringsfriheten er der for å brukes med fornuft, og redaktører må ta sitt ansvar, sier Støre til NRK.