Møtet holdes i New York 5. og 6. april.

Stoltenberg leder FN-panelet sammen med Pakistans statsminister Shaukat Aziz og Mosambiks statsminister Luisa Diogo, og FNs generalforsamling mottar i september forslagene fra organet.

Britenes finansminister Gordon Brown er blant de øvrige medlemmene i panelet.

Etter møtene i New York, reiser Stoltenberg til Segovia i Spania hvor han skal ha møter med ledere i flere FN-organisasjoner 7. og 8. april.