THOMAS HEINE

I stedet så man en Saddam Hussein, som nok virket gammel, sliten og avmagret, men som åpenlyst var innstilt på å kjempe til det siste.

Da den kurdiske hoveddommeren, Rizkar Muhammed Amin, innledningsvis ba den tiltalte om å opplyse om navn, stilling og familiestatus, svarte Saddam Hussein trassig:

— De vet hvem jeg er. De høres ut som om De er iraker, og da vet De nok hvem jeg er, sa han med hån i stemmen.

— Jeg aksepterer ikke denne såkalte domstol. Hvem er De, hva er De? Okkupasjonen er ulovlig. Jeg har fortsatt mine grunnlovsmessige rettigheter som Iraks president, sa Saddam med henvisning den til USA-ledete invasjonen for to og et halvt år siden, som tvang ham og hans regime på flukt.

«Jeg er president»

Dommeren fikk de syv øvrige tiltalte i den første av rettssakene mot det tidligere regime til å opplyse om sine identiteter - minus den tidligere visepresident Taha Yassin Ramadan. Så snudde dommeren seg tilbake til Saddam og forklarte at denne er «Saddam Hussein al-Majid, Iraks tidligere president».

— Jeg sa ikke tidligere president, avbrøt Saddam Hussein, - jeg er Iraks president, ikke Iraks tidligere president.

Hoveddommeren leste opp de tiltaltes rettigheter og forklarte at de var anklaget for mord, tvangsevakuering, ulovlige fengslinger, tortur og brudd på internasjonal lov, hvorpå han henvendte seg til den 68-årige eks-diktatoren:

— Hr. Saddam, er De skyldig eller uskyldig?

— Jeg har sagt det jeg har å si, svarte Saddam Hussein, - jeg er ikke skyldig.

Den første av rettssakene mot Saddam-regimet handler om en tidligere temmelig ukjent massakre i den lille byen Dujail, 60 km nord for Bagdad, i 1982. Under et besøk i Dujail ble Saddam Hussein beskutt av shiamuslimske aktivister fra Dawa-partiet - samme parti som den nåværende statsminister Ibrahim al-Jaafari representerer - og regimet svarte med omfattende represalier mot byens befolkning, deriblant henrettelsen av 143 menn og gutter etter summariske rettssaker.

Fikk utsettelse

Aktor i saken innledet sin fremstilling med en gjennomgang av regimets grusomheter i sin alminnelighet, men etter protester fra forsvarsadvokatene grep hoveddommeren Amin inn og ba om at man holdt seg til den aktuelle saken. Saddam Husseins forsvarsadvokat anmodet om minst tre måneders utsettelse, slik at han fikk mulighet for at sette seg inn i materialet, men det ble bare delvis etterkommet av domstolen, som fastsatte neste rettsmøte til 28. november.

Skulle de tiltalte bli kjent skyldige, risikerer de dødsstraff - som i så fall skal utføres innen 30 dager. Det vil i så fall bety at Saddam Hussein kanskje ikke kommer til å svare for de mange andre forbrytelsene han anklages for.

Jyllands-Posten/Bergens Tidende

TILTALT: Saddam Hussein (foran) satt sammen de syv andre tiltalte i denne innretningen i rettssalen. Bak sitter Saddams halvbror og tidligere sjef for Iraks sikkerhetstjeneste Barzan Ibrahim al Tikriti og Abdullah Kadhem Ruaid.
BOB STRONG