Uten strukturreformer i næringsliv, politikk og samfunn er en revitalisering og utvikling av Japan ikke mulig, sa Koizumi i en tale til nasjonalforsamlingen mandag.

Utenrikspolitisk la han vekt på fortsatt nært samarbeid med USA, men den nye statsministeren gikk ikke nærmere inn på sitt tidligere forslag om endring av grunnloven for å muliggjøre bruk av japanske militære styrker i utlandet sammen med allierte. Forslag har møtt sterk kritikk, både i Koizumis eget parti og enda mer fra asiatiske land. Grunnloven forbyr bruk av japanske styrker til annet enn rent selvforsvar.

NTB