Toktet innledes tre uker før Den internasjonale hvalfangstkommisjonen IWC kommer sammen i Vestindia for å drøfte opphevelse av forbudet mot kommersiell hvalfangst. I dag er Norge det eneste land som uttrykkelig ser bort fra IWCs forbud mot slik fangst.

Japan utnytter et smutthull i forbudet som tillater fangst til forskningsformål. Ikke desto mindre ender kjøttet fra hvalene Japan tar som oftest på restaurantbord eller i supermarkedenes frysedisker.

Ifølge det japanske instituttet for hvalforskning er det nye toktet et nødvendig ledd i arbeidet med å finne ut mer om hvalenes oppførsel og deres rolle i miljøet i havet. Japanerne er spesielt interessert i hvordan hvaler påvirkes av forurensning.

I fjor doblet Japan sin årlige fangstkvote til rundt 850 vågehval, og utvidet samtidig fangsten til å omfatte andre hvalarter. Landet lar seg ikke påvirke av harme protester fra Greenpeace og andre miljøverngrupper.