KLAUS JUSTSEN Washington

Kritikken mot den amerikanske flåten tiltar i kjølvannet av ubåtulykken ved Hawaii, som etter alt å dømme kostet ni japanere livet. Blant ofrene er fire 17-årige gymnaselever. Alt håp ute I går fortsatte ettersøkningen i et stort område sør for de idylliske øyene, men talsmenn for kystvakten innrømmet at de tross energisk innsats med skip, fly og helikoptere, er på nippet til å gi opp alt håp. Antakelser om at de ni savnede ble trukket med ned da fiskefartøyet "Ehime Maru" sank i løpet av få minutter, er styrket gjennom avhørene av de 26 som ble reddet. Alle savnete var således under dekk da ubåten "Greeneville" med stor kraft slo hull i skipets bunn. Offisiell protest Japans statsminister Yoshiro Mori har sendt en offisiell protest med krav om at USA hever "Ehime Maru". Marinen opplyser at man har utstyr til å utføre oppgaven, men at det ennå ikke er på plass. Japanske politikere betegnet det samtidig som "bekymrende" at marinen tilhørende landets viktigste allierte er i så elendig forfatning.Det japanske sinnet er blitt styrket etter beretninger om at "Greeneville" ikke deltok aktivt i redningsaksjonen. Ifølge Stillehavsflåtens sjef admiral Thomas Fargo hadde det urolige farvannet med bølger på omkring en meters høyde imidlertid gjort det for farlig å åpne ubåtens luker.Den japanske kapteinen Hisao Onishi syntes å ta avstand fra denne forklaringen med en påvisning av at bølgene ikke var så høye at de ville ha sendt vann inn i redningsflåtene."De satte en leider ut fra utkikkstårnet, men ingen ble reddet av ubåten som bare fulgte med til kystvakten ankom," lød kaptein Onishis beretning. Ville imponere? Fra flere hold antydes det at besetningen med kaptein Scott Waddle på "Greeneville" kanskje handlet overilt i et forsøk på å imponere 15 sivile som var med på turen. Kapteinen er suspendert og vil uansett resultat av undersøkelsene neppe kunne fortsette sin karriere. Jyllands-Posten/Bergens Tidende