Gruppen reiste først til Kuwait hvor den skal gjennomføre spesialtrening før den begynner arbeidet med flytransport av forsyninger til Irak.

Myndighetene har ikke opplyst hvor mange som deltar i flyvirksomheten, men japanske medier mener å vite at det er rundt 100 personer.

Japans grunnlov gir avkall på retten til å gå til krig og forbyr landet å ha militære styrker.

Men grunnlovsforbudet er blitt omgått ved at forsvaret kalles selvforsvarsstyrker, og regjeringen har i flere år ivret for å prøve styrkene på oppdrag i utlandet.