Ifølge menneskerettsorganisasjonen Amnesty International, som kjemper mot dødsstraff, venter nå 74 personer på å få sine dødsdommer fullbyrdet i Japan. I fjor gjennomførte landet to henrettelser.

Bruken av dødsstraff er et svært følsomt tema også innad i Japan. Henrettelsene skjer derfor ofte på tider da nasjonalforsamlingen ikke sitter sammen, og de japanske folkevalgte har ennå ikke gjenopptatt sitt arbeid etter nyvalget sist søndag.