Domstolen tror ikke Shika-reaktoren nord for Tokyo vil motstå et jordskjelv, og viser til at den er bygd i henhold til 20 år gamle sikkerhetskrav.

Den 1.358 megawatt store reaktoren ble åpnet så sent som i mai 2005, og er den siste av i alt 55 reaktorer som forsyner japanerne med elektrisitet.

135 innbyggere i reaktorens nabolag gikk til sak med krav om stenging, og viste til at reaktoren ligger i en av landets mest jordskjelvutsatte områder. Fredag fikk de rettens medhold.

Hokuriku Electric Power, som driver kraftverket fastholder at sikkerheten er ivaretatt, og vil anke ordren om å stenge reaktoren.